Мал төхөөрөх ЖДҮ-ийн хөргүүртэй зоорь

 Мал төхөөрөх ЖДҮ-ийн хөргүүртэй зоорь
Зориулалт: Бод, богийн гулууз, мөчийг дүүжин зам дээр -250С...-300С–д хөлдөөх, хадгалах зооринд -180С хурааж хадгалах. Хүчин чадал захиалгын дагуу зохицуулагдана.
 

Үндсэн төхөөрөмж:

1. Хөргөлтийн агрегат

2. Гулууз өлгөх дүүжин зам

3. Гулууз тээвэрлэх дугуйтай тэрэг

4. Гулууз хураах тавиур


 ForkPlayer ForkPlayer