Сүүний хөргөлтийн төв

Сүүний хөргөлтийн төв
Зориулалт:  Малчдаас сүү хүлээн авах, хөргөж хадгалах, сүү боловсруулах үйлдвэрт түгээх зориулалттай.
 
Цахилгааны хүчдэл:   380 вольт
 

Үндсэн тоног төхөөрөмж:

Сүү хөргөж хадгалах хөргүүртэй ган сав, л
Сүү хэмжих ган сав, л
Сүүний шинжилгээний багаж, Лактоскан
Шугамын шүүлтүүр
Сүүний шахуурга                                                                                        

500, 1000 100, 200
1
1
1
1
ForkPlayer ForkPlayer