Сүү ариутгах цогц төхөөрөмж, ОХУ

Сүү ариутгах цогц төхөөрөмж, ОХУ
Зориулалт: Сүү ариутгах, автомат ажиллагаатай.
 
Техникийн үзүүлэлт:
Бүтээмж, л/цаг
Ариутгах температур, 0С
Бүтээгдэхүүнийг халаах дээд хязгаар, 0С 
Гүний усаар хөргөх тохиолдолд,0С 
Мөсөн усаар хөргөх тохиолдолд, 0С
Уриутгах температурт байрилт хийх хугацаа, сек
Дулааны энергийн алдагдлын нөхөн ашиглалт, % 
Цахилгааны хүчин чадал, кВт
Оврын хэмжээ, мм 


1300
76 
95
9...18
2...4
16 сек
60
46
  1900x1300x1800


 

 


ForkPlayer ForkPlayer